Noodplan oefeningen

Hoe ziet een jaarlijks verplichte noodplan oefening eruit?

De oefeningen die door bhvbeter.nl verzorgd worden zijn volledig ontwikkeld rondom iedere calamiteit die zich binnen uw bedrijf kan voordoen.  De oefeningen zijn tevens geoptimaliseerd voor de BHV getrainde medewerkers. Dit wil zeggen dat er meerdere korte oefeningen van start calamiteit tot aankomst hulpdiensten gehouden worden. Tijdens de oefeningen worden er een of meerdere medewerkers benoemd tot medewerker van het bedrijf. De overige medewerkers worden ingezet als figurant of waarnemer. Op deze manier kunnen we bijna alle aanwezige medewerkers bij iedere oefening betrekken. Na iedere oefening wordt er direct een evaluatie gehouden waarbij alle aanwezige medewerkers betrokken worden. Ook verzorgt bhvbeter.nl bij deze noodplan oefeningen een presentatie waarbij alle noodprocedure’s aan de hand van uw eigen bedrijfsnoodplan op enthousiaste wijze wordt doorgenomen.  Het doel hiervan is om de kennis van het noodplan op te halen en de medewerkers te motiveren om te handelen indien nodig. Het bedrijf dient wel (gedeeltelijk) gesloten te worden voor de oefeningen dit bedraagt ca.  2 uur. Indien er een andere locatie voorhanden is om de presentatie te houden zal deze tijd ca. 1 uur bedragen. bhvbeter.nl probeert uiteraard de tijd die het bedrijf gesloten is zo kort mogelijk te houden. De oefeningen worden voorzien van een zeer uitgebreide rapportage.  Door deze rapportage bent u ervan gewaarborgd dat indien zich er een calamiteit  voordoet waarbij mogelijk gewonden of dodelijke slachtoffers te betreuren zijn u aan kan tonen dat u aan uw verplichting heeft voldaan en dat de aanwezige medewerkers op de hoogte zijn geweest van de te ondernemen handelingen.

Netwerken

Arbo nieuws

  • Nieuws
  • Activiteiten

Op 3 september is in de Staatscourant een wijziging gepubliceerd van de Beleidsregel boeteoplegging [...]

Op 3 september zijn voor het eerst wettelijke grenswaarden gesteld voor allergene stoffen op de werk [...]

De bijeenkomst van het Platform Gezond en Veilig werken op 23 augustus jl. ging over de herziening v [...]

Congres: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Datum: 11 december 2019, 09:00 - 17:00. Lo [...]

Congres: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Datum: 26 november 2019. Locatie: Jaarbeur [...]

Activiteit. Datum: 15 november 2019, 09:00 - 17:00. Locatie: Nader te bepalen. Nóg een dag voor veil [...]