OntruimingsoefeningenDe praktijktoets, waarom eigenlijk?
Niet voor niets is er een wettelijke verplichting, ontruimingsoefeningen zijn absolute noodzaak! Het nabootsen van een incident is namelijk de beste toets voor uw BHV-organisatie en de genomen BHV-maatregelen. Mogelijke gebreken komen zo het duidelijkst naar voren. Dat stelt u vervolgens in de gelegenheid om de nodige maatregelen te nemen voor de veiligheid in uw bedrijf. bhvbeter.nl begeleidt u graag in dit traject. Tevens ontvangt u na de oefeningen ons kwaliteitskeurmerk zodat ook uw bezoekers  zien dat u veiligheid serieus neemt.

Ontruimingsoefeningen hebben nog meer voordelen:
– BHV-ers raken beter vertrouwd met hun BHV-taken
– BHV-materialen als communicatiemiddelen en blusmateriaal worden gecontroleerd
– BHV-ers ervaren hoe andere aanwezige personen op een incident reageren

Oefeningen op maat
Op verschillende manieren kan met bedrijfshulpverlening geoefend worden, van eenvoudige tot zeer omvangrijke oefeningen. bhvbeter.nl bekijkt samen met u welk type oefening voor uw bedrijf het meest geschikt is. Meestal volstaat een aantal kleinere oefeningen van start calamiteit tot aankomst hulpdiensten. Dit om de BHV-er in korte tijd optimaal in de verschillende disciplines te trainen.

De oefeningen:
1   Alarmering
2   Verkenning calamiteit
a. brand
b. eerste hulp
c. gaslucht
d. ongeval
3   Eventuele blus-aktie
4   Eerste hulp verzorgen – opvang
5   Coördinatie verzamelplaats
6   Begeleiding ontruiming
7   Voorpost regelen
8   Juiste melding aan de toegesnelde professionele hulpdiensten
9   Effectieve communicatie tussen interne externe hulpverleners

Administratieve rompslomp
Veel bedrijven zien op tegen de jaarlijkse wettelijk verplichte ontruimingsoefening, al was het maar vanwege de administratieve rompslomp. Dat hoeft helemaal niet, want ook dat kunnen wij u uit handen nemen. Zo voorzien wij de oefeningen indien gewenst van een uitgebreide rapportage.

Evaluatie
Na iedere oefening levert bhvbeter.nl een duidelijke evaluatie. Om de kennis en vaardigheden op peil te houden, adviseren wij om ontruimingsoefeningen een maar liever twee keer per jaar te herhalen.

Netwerken

Arbo nieuws

  • Nieuws
  • Activiteiten

Van 18 tot en met 22 juni 2018 vindt de jaarlijkse Week van Veilig en Gezond Werken plaats van 5xbet [...]

Begin april is de nieuwe VCA (VGM Checklist Aannemers) gepubliceerd. Op woensdag 20 juni 2018 vindt [...]

Deze week vindt de 4e Week van de RI&E plaats met dit jaar als thema: Beperk verzuim en verloop, [...]

Activiteit: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Datum: 30 november 2018. Locatie: AMC, [...]

Activiteit. Datum: 12 november 2018 - 15 november 2018. De landelijke Week van de Werkstress staat d [...]

Activiteit. Datum: 5 november 2018. Met de Dag van de BHV wordt iedere eerste maandag van november l [...]