OntruimingsoefeningenDe praktijktoets, waarom eigenlijk?
Niet voor niets is er een wettelijke verplichting, ontruimingsoefeningen zijn absolute noodzaak! Het nabootsen van een incident is namelijk de beste toets voor uw BHV-organisatie en de genomen BHV-maatregelen. Mogelijke gebreken komen zo het duidelijkst naar voren. Dat stelt u vervolgens in de gelegenheid om de nodige maatregelen te nemen voor de veiligheid in uw bedrijf. bhvbeter.nl begeleidt u graag in dit traject. Tevens ontvangt u na de oefeningen ons kwaliteitskeurmerk zodat ook uw bezoekers  zien dat u veiligheid serieus neemt.

Ontruimingsoefeningen hebben nog meer voordelen:
– BHV-ers raken beter vertrouwd met hun BHV-taken
– BHV-materialen als communicatiemiddelen en blusmateriaal worden gecontroleerd
– BHV-ers ervaren hoe andere aanwezige personen op een incident reageren

Oefeningen op maat
Op verschillende manieren kan met bedrijfshulpverlening geoefend worden, van eenvoudige tot zeer omvangrijke oefeningen. bhvbeter.nl bekijkt samen met u welk type oefening voor uw bedrijf het meest geschikt is. Meestal volstaat een aantal kleinere oefeningen van start calamiteit tot aankomst hulpdiensten. Dit om de BHV-er in korte tijd optimaal in de verschillende disciplines te trainen.

De oefeningen:
1   Alarmering
2   Verkenning calamiteit
a. brand
b. eerste hulp
c. gaslucht
d. ongeval
3   Eventuele blus-aktie
4   Eerste hulp verzorgen – opvang
5   Coördinatie verzamelplaats
6   Begeleiding ontruiming
7   Voorpost regelen
8   Juiste melding aan de toegesnelde professionele hulpdiensten
9   Effectieve communicatie tussen interne externe hulpverleners

Administratieve rompslomp
Veel bedrijven zien op tegen de jaarlijkse wettelijk verplichte ontruimingsoefening, al was het maar vanwege de administratieve rompslomp. Dat hoeft helemaal niet, want ook dat kunnen wij u uit handen nemen. Zo voorzien wij de oefeningen indien gewenst van een uitgebreide rapportage.

Evaluatie
Na iedere oefening levert bhvbeter.nl een duidelijke evaluatie. Om de kennis en vaardigheden op peil te houden, adviseren wij om ontruimingsoefeningen een maar liever twee keer per jaar te herhalen.

Netwerken

Arbo nieuws

  • Nieuws
  • Activiteiten

De Inspectie SZW heeft op 2 oktober zo’n dertig bouw- en infralocaties in Tilburg gecontroleerd op e [...]

Een van de taken van de preventiemedewerker is het adviseren aan management. Maar preventiemedewerke [...]

Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in [...]

Congres: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Datum: 12 december 2018, 10:00 - 17:00. Lo [...]

Activiteit: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Datum: 30 november 2018. Locatie: AMC, [...]

Activiteit: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Datum: 22 november 2018, 10:30 - 17:30. [...]